Sign In
Not register? Register Now!
Essay Available:
Pages:
1 page/≈275 words
Sources:
No Sources
Level:
APA
Subject:
Literature & Language
Type:
Other (Not Listed)
Language:
English (U.S.)
Document:
MS Word
Date:
Total cost:
$ 3
Topic:

Shairi Verse Performed By Students During Music Festivals (Other (Not Listed) Sample)

Instructions:

It's a shairi verse performed By students during music festivals

source..
Content:
Walinzi 1: Hizi kazi za ulinzi, tumekuwa maabusu
hatupati hata penzi, tunaishi kwa mateso
tumefanyika washenzi, tunapigwa hata nyuso
wakubwa hawatuenzi, mefanyika maabusu
Walinzi 2: Chapa kazi kwa bidii, mziwache na tetesi
wakubwa tuwatii, ama mkose misosi
Walinzi 1: Mishahara yetu duni, wanapora mabilioni
tunalinda makampuni, kinyanyaswa na wahuni
Walinzi 2: Vumilia mbivu mule, ufanisi mtapata
Walinzi 1: Tumengoja tangu kale, kujikimu tujapata
Walinzi 2: Rafiki muwe wapole, kwa pupa hamtapata
Walinzi 1: Hizo zenu ni kelele na si ngoma za sakata
Mabosi: Hino ndege taabiri, na angani tutapaa
mambo yenu kawa shwari, starehe tutakaa
hata washikwe na mori, hawa tutawaadaa
kago ino ina heri, sianze zua balaa
Walinzi 1&2: Mifuko tutapekua, mizi tutakagua
moja, moja tutapekua, sianze hizo sumbua
Mabosi: Warembo wacheni wasi, tawatoa mitegoni
tawepusha na mikosi, kitu kidogo mfukoni
situwekee kisasi, kichwa peleka saluni
kago ino ina heri, sianze zua balaa
Walinzi 2: Huu ni wakati wa wera, na sii wa remborembo
na hata tukiparara, hatuchezi zenu nyimbo
tumepewa makadara, situone kuwa chambo
kago tutaisorora, mpende na msipende ( walinzi 1)
Mabosi: Tulizeni yenu boli, tupate kuelewana
kitazama kule mbali, muone ni pema sana
wacha kulalia mali, mifuko takuwa pana
kago ino ina heri, sianze zua balaa
Walinzi 1: Mambo yenu yapendeza,metilia maanani
Ngoma yenu taicheza, piga teke maskini
Macho yetu meangaza, tutakula burudani
Kago hino ina heri, wakubwa hapo vipi?
Mabosi : Rafiki wa kufaana, matamu tutagawana
Wachana na vibweshuna, ninyi ni watu wangwana
Kago hino ina heri, haina vitu vichafu
Walinzi 2: Situone vidagaa, bado tunachachamaa
Ni vinyonga wasofaa, kazi yenu mwakataa
Mkome unyanyapaa, hapa tazua balaa
Kago tutaisorora mpende na msipende
Mabosi : Sisikize hayo yao, akili ni bongo lala
Walinzi 2: Wana mapepe kibao, tawafanya daladala
Mabosi : Mlungula ni kibao, vitamu mtavikula
Walinzi 2: Sifate mawazo yao, jehanamu mtalala
Walinzi 1: Macho yetu mefunguka, sisi sio takataka
Moyoni mesisimuka, mfahamu bila shaka
Hongo na nimeshika, hilo fahamu hakika
Kago mi sitaishika, ng’ambo ile itavuka
Mabosi : Na mzikome kasumba, mambo hapa si sambamba
Ama tawakembakemba, tabaki kiyumbayumba
Komeni wenu ushamba, mna akili za kishamba
Kago hino ina heri, katu hamuiguzi ng’o
Walinzi 2: Wacha vitisho baridi, msizue ukaidi
Sheria hamna budi, kuchekiwa itabidi
Lisilobudi hubidi, nchi hatutainadi
Kago tutaisorora, hilo liweke bayana
Mabosi : Wachilia hino kago, sisi hapa ni vigogo
Walinzi 2: Nasi pia ni vigogo, lazima tucheki kago
Mabosi : Sianze zua matata
Walinzi 2: Kago tutaipakata
Mtatii hii sekta, ama tutawasokota
(wa, wa, wa)
Walinzi 2: Saa kweli yapendeza, ya digitali braza
Walinzi 1: Kifaa hutakiguza, ni cha kutuangamiza
Bomu wameliekeza, kilipuka tatumaliza
Mabosi : Simameni papo hapo, tutazifinya rimoti
Kago ifungeni hapo, siharibu mikakati
Walinzi 1: Nyoyo kajaa tama, sasa oneni balaa
Mlungula tulitwaa, tumebaki k...
Get the Whole Paper!
Not exactly what you need?
Do you need a custom essay? Order right now:

Other Topics:

 • Memo on the rise of Ducati
  Description: The rise of Ducati from a state of bankruptcy to becoming the second most profitable motorcycle maker in the world is a pointer of the remarkable performance regardless of our small scale...
  1 page/≈550 words| 1 Source | APA | Literature & Language | Other (Not Listed) |
 • Fixed Mindset vs. Growth Mindset: Which One Are You?
  Description: Read about Mindset at the following link and in the next few pages. Take notes, in a formal outline format, about Fixed and Growth Mindsets....
  3 pages/≈825 words| No Sources | APA | Literature & Language | Other (Not Listed) |
 • Monitoring as a Motivation for IPO Underpricing (Essay #2)
  Description: During an Initial Public Offer (IPO), insiders make several considerations that would enable them meet their goals...
  1 page/≈275 words| APA | Literature & Language | Other (Not Listed) |
Need a Custom Essay Written?
First time 15% Discount!